ტრენინგები

ტრენინგები

გარემოს დაცვა და ენერგოეფექტურობა

ტრენინგები

ტრენინგები

ბიზნესის გაუმჯობესება

შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება

ტრენინგები

ტრენინგები

სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემები

ტრენინგები

ტრენინგები

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები

ზრუნავთ გარემოს დასაცავად და ენერგოეფექტურობის მისაღწევად?

LRQA-ის ტრენინგები დაგეხმარებათ გაეცნოთ ISO 14001 და ISO 50001 სტანდარტების მოთხოვნები, რათა დანერგო გარემოს დაცვის და ენერგოეფექტურობის შედეგიანი მენეჯმენტის სისტემები თქვენს ბიზნესში.

შედეგიანი ტრენინგები გააუმჯობესებს თქვენს ხედვას და ​უნარებს, რათა მუშაობის პროცესში ეფექტურად გამოიყენოთ გარემოს დაცვის და ენერგოეფექტურობის მენეჯმენტის სისტემის ელემენტები.

Lloyd's-ის ტრენინგებით თქვენ უზრუნველყოფთ ეფექტურ და ორგანიზებულ მიდგომას შეიმუშაოთ და დანერგოთ შედეგიანი გარემოს დაცვის და ენერგოეფექტურობის მენეჯმენტის სისტემები და გაზარდოთ ორგანიზაციის საერთო სარგებელი.

თქვენ შეხვდებით Lloyd's-ის გამოცდილ ტრენერებს, ხოლო მიღებულ ცოდნას გამოიყენებთ მენეჯმენტის სისტემების შედეგიანობის გასაუმჯობესებლად. თქვენ შეძლებთ გაიუმჯობესოთ ცოდნა და უნარები, რათა დანერგოთ და აუდიტი ჩაუტაროთ გარემოს დაცვის და ენერგოეფექტურობის მენეჯმენტის სისტემებს.

აგრეთვე იხილეთ Lloyd's-ის ბიზნესის გაუმჯობესების ტრენინგები.

აირჩიეთ სასურველი ტრენინგი . . .
IMS - შიდა აუდიტორი (IRCA)