1. სად შეიძლება მივიღო სტანდარტი?
2. როგორ მივიღო სერთიფიკატი?
3. ვინ გასცემს სერთიფიკატს?
4. რამდენი ხანი სჭირდება სერთიფიკაციას?
5. მართვა თუ მენეჯმენტი?