მომზადება ISO 9001:2015 სტანდარტისთვის

ხარისხის მენეჯმენტი

280 € (ექვივალენტი ლარში)

16 საათი

დარეგისტრირდით უახლოეს კურსზე >>>

თქვენ გჭირდებათ წინამდებარე კურსი, თუ . . .
 • თქვენ ხართ ხარისხის სისტემის მენეჯერი ან პასუხისმგებელი პირი, რომელიც ვალდებულია გამოიყენოს და დანერგოს ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის მოთხოვნები ორგანიზაციაში

 • გსურთ მომავალში გახდეთ "ისო 9001:2015 შიდა აუდიტორი".

თქვენ შეისწავლით . . .
 • ისო 9001:2015 სტანდარტის კონცეფციას და მოთხოვნებს

 • ორგანიზაციის კონტექსტის მნიშვნელობას

 • პროცესის მენეჯმენტს და სისტემაში მისი გამოყენების დემონტრირებას

 • მიდგომებს, რომლებიც საფუძვლად უდევს ისო 9001:2015 სტანდარტს:

- პროცესებისადმი მიდგომა​

- Plan-Do-Check-Act ციკლი

- რისკებზე დაფუძნებული ხედვა

 • ხარისხის მენეჯმენტის 7 პრინციპს და მათ კავშირს ისო 9001:2015 სტანდარტის შინაარსთან

 • ისო 9001:2015 სტანდარტის მოთხოვნებს და ახსნით, როგორ შეიძლება ამ მოთხოვნების შესრულება

 • როგორ გამოიყენოთ ისო 9001:2015 სტანდარტის მოთხოვნები საოპერაციო პროცესებში და ახსნათ მათი ურთიერთკავშირი.

თქვენ დაგჭირდებათ . . . 
 • წინამდებარე კურსზე დასასწრებად სპეციალური ცოდნა ან გამოცდილება არ მოითხოვება​.

თქვენი ტრენინგების კურსის შემდგომი განვითარება . . .
სამუშაო ენა
ქართული
რეგისტრაცია
 
ტრენინგში მონაწილეობის მისაღებად გთხოვთ გაიაროთ ონლაინ რეგისტრაცია.

დარეგისტრირდით უახლოეს კურსზე >>>

რეგისტრაციის შემდეგ მიიღებთ ინვოისს და ტრენინგის პროგრამას.

T:  +995 32 210 45 77

D: +995 593 118113

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • LinkedIn Social Icon

თორნიკე ერისთავის ქ. #6,  0101, თბილისი, საქართველო

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.