აკმაყოფილებთ შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს?

ჩვენი ტრენინგები დაგეხმარებათ გაიაზროთ ISO 45001 და OHSAS 18001 სტანდარტების მოთხოვნები, რათა დანერგოთ შედეგიანი შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემა.

ჩვენ გთავაზობთ როგორც ISO-ს საერთაშორისო სტანდარტების, ასევე შრომის უსაფრთხოების მიმართ, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების გაცნობით ტრენინგებს. 

შედეგიანი ტრენინგები გააუმჯობესებს თქვენს ხედვასა და ​უნარებს, რათა მუშაობის პროცესში შედეგიანად გამოიყენოთ შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების სისტემის ელემენტები.

აგრეთვე იხილეთ Lloyd's-ის ბიზნესის გაუმჯობესების ტრენინგები.

აირჩიეთ სასურველი ტრენინგი . . .

T:  +995 32 210 45 77

D: +995 593 118113

გვიპოვეთ სიციალურ ქსელებში...

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

© 2018 by The ISO Consulting. All rights reserved.