ტრენინგები

ტრენინგები

შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება

ტრენინგები

ტრენინგები

გარემოს დაცვა, შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება, ენერგოეფექტურობა

ტრენინგები

ტრენინგები

ბიზნესის გაუმჯობესება

ტრენინგები

ტრენინგები

სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემები

ტრენინგები

ტრენინგები

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები

აკმაყოფილებთ შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს?

ჩვენი ტრენინგები დაგეხმარებათ გაიაზროთ ISO 45001 და OHSAS 18001 სტანდარტების მოთხოვნები, რათა დანერგოთ შედეგიანი შრომის უსაფრთხოების მენეჯმენტის სისტემა.

ჩვენ გთავაზობთ როგორც ISO-ს საერთაშორისო სტანდარტების, ასევე შრომის უსაფრთხოების მიმართ, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული მოთხოვნების გაცნობით ტრენინგებს. 

შედეგიანი ტრენინგები გააუმჯობესებს თქვენს ხედვასა და ​უნარებს, რათა მუშაობის პროცესში შედეგიანად გამოიყენოთ შრომის ჰიგიენისა და უსაფრთხოების სისტემის ელემენტები.

აგრეთვე იხილეთ Lloyd's-ის ბიზნესის გაუმჯობესების ტრენინგები.

აირჩიეთ სასურველი ტრენინგი . . .