ტრენინგები

ტრენინგები

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები

ტრენინგები

ტრენინგები

სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემები

ტრენინგები

ტრენინგები

შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება

ტრენინგები

ტრენინგები

გარემოს დაცვა და ენერგოეფექტურობა

ტრენინგები

ტრენინგები

ბიზნესის გაუმჯობესება

შეიმუშავეთ ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა და გსურთ გააუმჯობესოთ იგი?

ჩვენ შეგვიძლია მოგაწოდოთ ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის პრაქტიკული და შედეგებზე ორიენტირებული ტრენინგები, რომლებიც გააუმჯობესებენ თქვენს ცოდნასა და უნარებს. ჩვენი ტრენინგებით, თქვენ შეძლებთ შედეგიანი და მტკიცე ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის შექმნას თქვენს ორგანიზაციაში.

ჩვენი ტრენინგის კურსები იწყება საბაზისო დონიდან და სრულდება IRCA-ს მიერ ავტორიზებული წამყვანი აუდიტორის ტრენინგებით.

თქვენ შეხვდებით Lloyd's-ის გამოცდილ და iTOL-ის მიერ ავტორიზებულ ტრენერებს. მათგან მიღებულ ცოდნას გამოიყენებთ ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის შედეგიანობის გასაუმჯობესებლად. თქვენ შეძლებთ შეიმუშაოთ და დანერგოთ მენეჯმენტის სისტემა, შემდეგში კი, როგოც აუდიტორმა, შეაფასოთ და ხელი შეუწყოთ ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის გაუმჯობესებას.

აგრეთვე იხილეთ Lloyd's-ის "შედეგების გაუმჯობესების ტრენინგები".

აირჩიეთ სასურველი ტრენინგი . . .