ტრენინგები

ტრენინგები

შედეგების გაუმჯობესება

ტრენინგები

ტრენინგები

გარემოს დაცვა, შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება, ენერგოეფექტურობა

ტრენინგები

ტრენინგები

შრომის ჰიგიენა და უსაფრთხოება

ტრენინგები

ტრენინგები

სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემები

ტრენინგები

ტრენინგები

ხარისხის მენეჯმენტის სისტემები

პასუხისმგებელი ხართ თქვენს ორგანიზაციაში სისტემის გაუმჯობესებაზე?

შეიძლება თქვენ უკვე ხართ შიდა აუდიტორი ან წამყვანი აუდიტორი და ეძებთ განვითარების შემდეგ დონეს, ან შეიძლება დაგევალათ პროცესების გაუმჯობესება ან ცვლილებების შეტანა თქვენს გუნდში.

Lloyd's-ის წარმატებული და წამყვან ორგანიზაციებში გამოცდილი "შედეგების გაუმჯობესების ტრენინგის პროგრამები", თქვენს თანამშრომლებს შესძენს იმ უნარებს, რომელთა საშუალებით გააუმჯობესებთ თქვენი ორგანიზაციის მიდგომას საქმიანობის განვითარებისა და შედეგების გასაზომად, აგრეთვე წარმოებული პროდუქციის და გაწეული მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად.


თემები, რომლებსაც მოიცავს ეს პროგრამები, არის მეთოდებისა და საშუალებების ნაირსახეობა, რომლებიც ფართოდ გამოიყენება განვითარებულ ქვეყნებში ბიზნესის გასაუმჯობესებლად.

ბიზნესის გაუმჯობესების ყველა ტრენინგი შემუშავებულია დიდ ბრიტანეთში და ტარდება Lloyd's-ის გამოცდილი და iTOL-ის მიერ მომზადებული ტრენერების მიერ.

იხილეთ აგრეთვე ხარისხის მენეჯმენტის სისტემის ტრენინგები.